Zmena v prepravnom poriadku

Vážení cestujúci, na našom webe sme zverejnili novú verziu Prepravného poriadku.

Zmeny, ktoré sme pridali sú v jeho dvoch častiach.

Prvá sa týka upresnenia tarifného pravidla v Časti 2 Tarifa:

1.4 Cestujúci môže cestovať medzi počiatočnou a cieľovou zónou po ľubovoľnej trase, ktorá vedie výlučne cez povolené zóny (ďalej len „Povolená cesta“). Pre jazdu medzi dvoma zónami sú povolené zóny, pre ktoré platí, že cestovné z nástupnej zóny alebo cieľovej zóny do tejto zóny nie je vyššie, ako je cestovné medzi nástupnou a cieľovou zónou.

A druhá zmena sa týka časovej platnosti cestovného lístka pri prestupe/návrate v Časti 1:

Článok 5 bod 5.3 i)

Cestujúci je povinný mať platný cestovný lístok aj v prípade jednorazového cestovného lístka počas celej doby jeho časovej platnosti na trase do svojej výstupnej zóny, vynímajúc uznateľnú prekážku (napr.: dopravná nehoda, mimoriadna udalosť), o ktorú môže byť tento čas predĺžený. Cestujúci je zodpovedný za kontrolu časovej platnosti svojho lístka. Pokiaľ je zjavné pri nástupe do vozidla pri pokračujúcom spoji alebo spoji, ktorým sa cestujúci navracia, že  cestujúci nestihne už zakúpený jednorazový cestovný lístok použiť aj na ďalšiu cestu v rámci jeho časovej platnosti, je povinný si u vodiča zakúpiť nový cestovný lístok pred začiatkom cesty.

A nadväzujúce body v časti 1 – 13.2,13.4 a 13.15

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK