Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK