Spôsoby nákupu cestovných lístkov

Organizátor IDS BBSK, a.s. od 1. 1. 2024 zavádza nové druhy cestovných lístkov. K dispozícií budú pre cestujúcich rôzne predajné kanály.

Nákup cestovného lístku má od 1. 1. 2024 tieto výhody:

  • nákup z pohodlia domova,
  • zrýchlené vybavenie u vodiča autobusu,
  • výhodnejšia cena cestovného lístku pri platbe bankomatovou kartou, využití dopravnej karty či použití iného zariadenia na báze NFC.

Cestovanie sa zmení z kúpy jednorazového cestovného lístku pri každom prestupe v prímestskej autobusovej doprave na kúpu jedného prestupného lístku na začiatku cesty s novými možnosťami jeho úhrady.

Organizátor IDS BBSK, a.s. prevádzkuje tieto predajné kanály na kúpu cestovného lístku:

Online nákup lístkaFyzický nákup lístka
E-shop IDS BBSKAutobus PAD
Mobilná aplikácia IDS BBSK (pripravujeme)Zákaznícke centrum IDS BBSK

pripravujeme.

Mobilná aplikácia IDS BBSK (pripravujeme) je základný zákaznícky nástroj IDS BBSK pre cestujúcich na vyhľadanie trasy a kúpu cestovného lístku. (pripravuje sa v priebehu roka 2024)

Zákaznícke centrum IDS BBSK slúži ako prvý kontaktný bod cestujúceho s IDS BBSK. Ide o kamennú predajňu slúžiacu na predaj a informovanie cestujúcich.

Na zákazníckom centre je možnosť kúpy cestovného lístku a možnosť dobitia kreditu dvomi spôsobmi: 

  • v hotovosti (bankovky, mince),
  • platobnou kartou (VISA, Mastercard) zľava 10 %.

Stav od 1. 1. 2024

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK