O nás

Kto sme?

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) založil obchodnú spoločnosť Organizátor IDS BBSK, a.s., (IDS BBSK) v roku 2021 s cieľom zabezpečiť dopravnú, tarifnú a marketingovú koordináciu prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického samosprávneho kraja s presahom do národnej dopravnej politiky Slovenskej republiky.

V priebehu rokov 2019 – 2021 BBSK spolupracoval s inštitúciami Svetovej banky a Európskej komisie v rámci iniciatívy Catching-uP regions pri vytváraní stratégie optimalizácie a digitalizácie osobnej verejnej dopravy na území BBSK.

Hlavné oblasti činnosti IDS BBSK sú:

 • návrh organizácie a následný management integrovaného systému na území BBSK, ktorý bude integrovať prostriedky prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy a železničnej dopravy, a to z pohľadu technologického, prevádzkového, produktového a tiež cenovo-tarifného;
 • štandardizácia všeobecných prepravných podmienok ako aj technicko-prevádzkových štandardov pre všetky módy verejnej dopravy na území BBSK;
 • postupná a udržateľná digitalizácia verejnej dopravy s dôrazom na predaj cestovných lístkov a poskytovanie informácií cestujúcej verejnosti v reálnom čase.

Výpis z Obchodného registra

Predseda predstavenstva Ing. Radoslav Vavruš je dlhoročným manažérom so skúsenosťami v privátnom a verejnom sektore predovšetkým v oblasti poskytovania finančných služieb, konzultačných služieb a riadenia spoločností so zameraním na poskytovanie služieb klientom. Radoslav má skúsenosti s prípravou a riadením projektov na zelenej lúke od ich začiatočnej fázy až do fázy implementácie a líniového riadenia. Od roku 2021, po dokončení prípravnej fázy projektu v spolupráci s expertami Svetovej banky, je zodpovedný za implementáciu projektu Integrovaného dopravného systému v podmienkach BBSK a manažovanie procesov a organizácie vo verejnej osobnej doprave v pozícií predsedu predstavenstva Organizátora IDS BBSK, a.s. a zároveň je CEO spoločnosti. Za najväčšiu výzvu považuje akceptáciu nových moderných riešení v oblasti verejnej osobnej dopravy cestujúcimi a technologické riešenia pre integrátorov verejnej osobnej dopravy a dopravcov poskytujúcich prepravné služby v systéme integrovanej dopravy.

Životopis riaditeľa IDS BBSK

Čo je to dopravná integrácia

Integrovaný dopravný systém umožňuje plánovanie, koordináciu a následné vyhodnocovanie dát o rôznych druhoch dopravy v určitej oblasti alebo meste. Jeho cieľom je zvýšiť efektivitu a intenzitu dopravy pre cestujúcich ako aj zlepšiť podmienky verejnej dopravy.

Jedným z hlavných prínosov integrácie verejnej dopravy je, že umožňuje cestujúcim jednoduchý prístup k informáciám o rôznych druhoch dopravy, cestovných lístkoch ako aj aktuálnom stave a polohe dopravných prostriedkov zapojených do systému.

Výsledkom práce IDS je tak predovšetkým pokles počtu prepravených osôb v prostriedkoch individuálnej dopravy v prospech prostriedkov verejnej dopravy. To pozitívne vplýva na rýchlosť, priechodnosť a ekologizáciu prepravy osôb.

Hlavnými prostriedkami dosiahnutia týchto cieľov je napríklad zavedenie rôznych druhov elektronických cestovných lístkov, ktoré umožňujú cestujúcim využívať viacero druhov dopravy a pritom platiť iba jedenkrát. V spojení s optimalizáciou siete liniek, spojov a skracovaním prestupov medzi jednotlivými druhmi dopravy je tak možné očakávať výraznú dynamizáciu mobility a hospodársky rast.

Prínos IDS BBSK pre cestujúcich

Hodnota za peniaze:

 • výhodnejšie typy predplatných lístkov (časové/zónové) s neobmedzenými jazdami vo vybranej relácii
  • najkratšia trasa stanovuje cenu
  • manažovanie cestovného cez „rodinný účet“

Časová úspora:

 • nástup na akejkoľvek zastávke v predplatenej zóne
  • nové možnosti kúpy cestovných lístkov (napr. prestupné linky – zakúpim pri prvej jazde; opakované platby)
  • push-up notifikácie (napr. blížiaci sa koniec platnosti lístka)

Inovatívnosť & atraktívnosť:

 • rozšírenie nákupných kanálov o nové, on-line spôsoby platieb (debetná alebo kreditná karta, IDS karta s možnosťou dobitia kreditu on-line)
  • e-shop pre využitie nákupu cestovného lístka z pohodlia domova, pracoviska či akéhokoľvek iného miesta s pripojením na internetmobilná aplikácia pre užívateľov smartphonov a tabletov v prostredí Android a iOs
  • prehľadné mapy dopravných zón vrátane upozornení na zdržania, či obchádzkové trasy

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK