Strategické dokumenty

Organizátor IDS BBSK, a.s. ako akciová spoločnosť vychádza zo strategických dokumentov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a jeho strategických dokumentov týkajúcich sa dopravy:

Z týchto dokumentov vychádzala koncepcia aj stratégia Organizátora IDS BBSK, a.s. Na ďalších stránkach nájdete podrobné informácie týkajúce sa každého dokumentu.

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK