Tarifa

Tarifa v prímestskej autobusovej doprave BBSK 

Súčasný stav tarify v prímestskej doprave v BBSK nebol menený 9 rokov a aktuálne už nezohľadňuje potreby modernej dopravy v 21. storočí.

Banskobystrický samosprávny kraj je multicentrický kraj (neobsahuje len 1 hlavnú centrickú oblasť), takže z hľadiska nastavovania tarify bolo viacerými analýzami odporúčané aplikovať zónovo-relačnú tarifu.

Vysvetlenie na príklade:

Cestovanie verejnou dopravou pre cestujúceho z Banskej Bystrice do Zvolena znamená v súčasnosti možnosť cestovať 3 rôznymi spôsobmi:

  • Priamo po R1 – cena je 2,00 €
  • Starou cestou cez Kováčovú – cena je 2,30 €
  • Trasou s prestupom cez obec Čerín – cena je 2,60 €

Toto znamená  možnosť využiť 3 rôzne cesty, pri ktorých každá má inú cenu prepravy.

Obrázok 1: Súčasná výška jednotlivého cestovného

Nová tarifa v rámci Plánu dopravnej obslužnosti (Strategický dokument Banskobystrického samosprávneho kraja pre oblasť ciest a verejnej dopravy.) túto sumu harmonizuje do jednej, a teda cestujúci každou trasou zaplatí rovnakú sumu, či už prestúpi alebo nie.

Obrázok 2: Harmonizovaná výška jednotlivého cestovného

Mesto Banská Bystrica v rámci PDO patrí do zóny 600 spolu so všetkými zastávkami prislúchajúcimi k tomuto mestu ako napr. Banská Bystrica, Magurská otoč.; B. Bystrica, Strieborné námestie a pod. Zvolen patrí do zóny 650, taktiež so všetkými zastávkami ako napr. Zvolen, Zlatý Potok LIDL; Zvolen, Môťovská cesta a pod. Cena cestovného je však vypočítaná ako vzdialenosť medzi ťažiskami jednotlivých zón, a teda je jedno, na ktorej zastávke v Banskej Bystrici cestujúci nastúpi a na ktorej vo Zvolene vystúpi, platiť bude vždy rovnakú sumu cestovného.

Na základe PDO boli zavedené nové typy cestovných lístkov, predplatné a prestupné, ktoré zohľadňujú priamu potrebu cestujúceho cestovať medzi jednotlivými zónami (napr. je možné mesiac cestovať medzi jednotlivými zónami ľubovoľne).

V súčasnosti tieto predplatné lístky nie sú dostupné. Pri simulácii cestovania 20 pracovných dní do mesiaca zaplatí cestujúci za cestovné lístky pre jednotlivé možnosti ciest nasledovné sumy:

Obrázok 3: Simulácia 30-dňového predplatného cestovného lístku

V predplatnom cestovnom lístku je táto suma zharmonizovaná na jednu cenu, ktorá zvýhodňuje pravidelného cestujúceho verejnej dopravou:

Obrázok 4: Harmonizovaná výška predplatného cestovného

Ďalej je v novej tarife zavedený systém zvýhodňovania pri nákupe predplatného cestovného lístku pre dlhšie obdobie voči nákupu minimálne 40 jednorazových cestovných lístkoch.

Tarifná mapa

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK