Informačné materiály

Ako cestovať v rámci nového tarifného systému v rámci IDS BBSK od 1.1.2024

Pre základnú orientáciu je potrebné uvedomiť si, akým spôsobom cestujem:

Denne dochádzam do práce či školy a späť.

Odporúčaný cestovný lístok: predplatný cestovný lístok

Kde si lístok zakúpim: e-shop IDS BBSK, zákaznícke centrá IDS BBSK 

Výhoda: Finančná úspora za kúpu jedného lístku namiesto viacerých.

Pre dennú dochádzku v oblasti Banskobystrického kraja je možnosť zakúpenia  predplatného cestovného lístku. Po zakúpení týchto lístkov nie je následne potrebné platiť za každú jazdu zvlášť hotovosťou či kreditom v elektronickej peňaženke. Cestovný lístok si môžem kúpiť  e-shope IDS BBSK alebo na zákazníckych centrách IDS BBSK. Viacdňové cestovné lístky ponúkajú výraznú finančnú úsporu oproti súčtu cien zaplatených za jednotlivé lístky kúpené každý deň pri ceste tam a späť.

Cestujem len občas.

Odporúčaný cestovný lístok: jednorazový cestovný lístok

Kde si lístok zakúpim: v autobuse prímestskej autobusovej doprave BBSK (za hotovosť aj bezhotovostne), prípadne cez dopravnú kartu

Výhoda: Mám jeden identifikátor, cez ktorý si kúpim cestovný lístok.

Cenu cestovného z mojej východiskovej zóny až do cieľovej zóny zistím z tarifných máp  alebo prehľadovej tabuľky (čoskoro) zverejnenej na webovom sídle. 

U vodiča autobusu poviem pri nástupe cieľ svojej cesty (cieľovú zastávku alebo zónu). Aj pre jednorazové lístky je možné využívať bezkontaktné platobné metódy, ako napr. platobná bankomatová karta alebo IDS karta, a to prostredníctvom tzv. elektronickej peňaženky. Na čipovej karte musí byť pred zakúpením lístku dostatok dobitého kreditu (aspoň vo výške požadovaného cestovného lístku). Zvolený obnos peňazí je možné dobiť v  e-shope IDS BBSK a na zákazníckych centrách IDS BBSK. Najnižšia možná čiastka dobíjania je 5 EUR.

Cestujem s prejazdom do iného kraja. (mimo BBSK)

Odporúčaný cestovný lístok: podľa toho, ako často cestujete – predplatný alebo jednorazový cestovný lístok

Kde si lístok zakúpim: v autobuse prímestskej autobusovej doprave BBSK (za hotovosť aj bezhotovostne), cez dopravnú kartu, e-shop IDS BBSK, zákaznícke centrá IDS BBSK 

 

Výhoda: Lístok si môžem zakúpiť cez e-shop z pohodlia domova.

Iba spoje zaradené do IDS BBSK, ktoré majú svoju trasu cez územie viacerých integrovaných systémov (krajov), môžu umožniť cestujúcim využiť identifikátory cestovných lístkov, ako napr. IDS karta (v oblastiach, kde sa územia IDS medzi sebou prelínajú či dotýkajú, napr. keď žijete v okrajovej časti BBSK a do práce dochádzate mimo územia BBSK).  

Cestujem neobmedzene so sieťovým cestovným lístkom IDS BBSK.

Odporúčaný cestovný lístok: sieťový cestovný lístok

Kde si lístok zakúpim: aplikácia IDS BBSK (pripravujeme), e-shop IDS BBSK, zákaznícke centrá IDS BBSK 

Výhoda: Platí pre všetky tarifné zóny a všetkých dopravcov v rámci IDS BBSK.

Sieťový cestovný lístok IDS BBSK platí vo všetkých spojoch zapojených do IDS BBSK, a to v daný kalendárny deň, pre ktorý je zakúpený (nezáleží na tom, či ide o pracovný deň) a platí pre všetky tarifné zóny v IDS BBSK. Je možné ho zakúpiť aj pre dlhšie časové obdobie v e-shope IDS BBSK a zákazníckom centre IDS BBSK. Ceny jednodenných sieťových lístkov sú uvedené v Cenníku cestovného IDS BBSK .

Cestujem s prestupmi.

Odporúčaný cestovný lístok: prestupný cestovný lístok

Kde si lístok zakúpim: v autobuse prímestskej autobusovej doprave BBSK (za hotovosť aj bezhotovostne), cez dopravnú kartu, aplikáciu IDS BBSK (pripravujeme), e-shop IDS BBSK, zákaznícke centrá IDS BBSK 

 

Výhoda: Finančná úspora pri zónovo-relačnom cestovaní oproti tarifnému cestovaniu, lístok si kúpim raz a nemusím zakupovať opäť v ďalšej zóne či pri prestupe.

Pokiaľ v daný deň cestujete skôr na kratšiu vzdialenosť a neoplatí sa Vám pre tento prípad zakupovať sieťový lístok, môžete si zakúpiť obyčajný lístok priamo do cieľa vašej cesty u vodiča už pri nástupe do prvého autobusu, e-shope IDS BBSK a zákazníckom centre IDS BBSK. Nezáleží na tom, či Vami vybraný spoj ide až do cieľovej zastávky či zóny. So zakúpeným lístkom môžete neobmedzene prestupovať v rámci povolenej cesty a časovej platnosti definovanej v Tarife IDS BBSK.

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK