Dokumenty spracované Svetovou bankou

CURI – Spolupráca BBSK so Svetovou bankou

O iniciatíve Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií. 

Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola spustená vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sú súčasťou iniciatívy tri kraje – Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj. 

Výsledkom intenzívnych pracovných rokovaní je definovanie Akčného plánu pre rast a zamestnanosť v BBSK, ktorý sa zameriava na štyri oblasti:    

Na Organizátora IDS BBSK, a.s. bola zameraná prvá oblasť týkajúca sa integrovaného, inteligentného a udržateľného dopravného systému.

1. etapa Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji – 2020

Komponent 1

Integrovaný, inteligentný a udržateľný dopravný systém (TRANS)

Dokument vychádzajúci z tejto etapy:

https://www.bbsk.sk/storage/app/media/dokumenty/catching-up/dig-verej-dopravy-bbsk.pdf

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK