Plán udržateľnej mobility BBSK

Strategický dokument Banskobystrického samosprávneho kraja pre oblasť ciest a verejnej dopravy, ktorý definuje budúce potreby kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry. Určuje priority rozvoja efektívneho a udržateľného dopravného systému. Kladie dôraz na verejnú osobnú dopravu, na nemotorovú dopravu a na využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov. Cieľom dokumentu je zabezpečiť rámec pre environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc pritom základné princípy udržateľnej mobility.  

Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja

Dokumenty PUM

https://www.bbsk.sk/dokumenty-pum

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK