Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

V rámci spustenia Organizátora IDS BBSK, a.s. bolo požiadané o Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investície, informatizácie a regionálneho rozvoja v rámci operačného programu IROP.

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov.

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK