Zmeny cestovných poriadkov od 2.4.2024

Od 2.4.2024 dôjde k zmene cestovných poriadkov na linkách regionálnej autobusovej dopravy zaradených do IDS BBSK.

Zmeny sa týkajú obmedzení na pozemných komunikáciách – z dôvodu uzávierky mostov v obci Železná Breznica, kde bude v platnosti počas danej uzávery výlukový cestovný poriadok na základe ktorého nebudú obsluhované zastávky „Železná Breznica,,“, „Železná Breznica,Huta, Žiak“.

Uzávera mostov je plánovaná v termíne od 2.4.2024 do 31.7.2024.

Ďalšie zmeny spočívajú v úprave autobusových spojení, ktoré zlepšujú prípoje na vlaky v staniciach „Nová Baňa,,žel.st.“ a „Žarnovica,,žel.st.“.

U dopravcu SAD Lučenec došlo k posunu večerného spoja z mesta Hnúšťa v smere Kokava nad Rimavicou na základe požiadavky zamestnávateľov, kde sa vytvára prípoj od Rimavskej Soboty.

Zvyšné zmeny predstavujú korekcie poznámok a nadväzností a miernych časových posunov vyplývajúcich z prevádzkových potrieb dopravcov.

Všetky spojenia je možné vyhľadať na webe www.cp.sk a na webe www.idsbbsk.sk

Cestovné poriadky zmenené od 2.4.2024

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK