Zmeny v cestovných poriadkoch

IDS Východ a IDS BBSK zabezpečujú prvú fázu koordinácie dopravných spojení s linkou medzi Revúcou a Popradom, a to najmä vytvorením prestupov v obci Vernár.

V ranných hodinách pribudlo nové prepojenie mesta Revúca s Popradom, nové zastavenie na zastávke Poprad, Dom kultúry.

Mierne úpravy časových polôh na vybraných spojoch linky 060190 pri zachovaní prestupov na vlaky a snaha o zrušenie súbežných spojov a naopak vzájomné dopĺňanie s linkami Eurobusu.

Oblasť Lučenec:

  • linka č. 060167.

Oblasť Revúca:

  • linka č. 060190, 060552 a 060558.

Oblasť Rimavská Sobota:

  • linka č. 060175, 060500, 060501, 060502, 060504, 060506, 060508 a 060513.

Účinnosť od: 03.03.2024
Schválené: 29.02.2024

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK