Členská schôdza Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Dňa 11.3.2024 sa IDS BBSK zúčastnilo členskej schôdze Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Lučenci. Na schôdzi si zamestnanci IDS BBSK vypočuli otázky a problémové situácie súvisiace so zmenami v regionálnej autobusovej doprave z pohľadu zástupcov Únie nevidiacich a slabozrakých. Účasť na tomto stretnutí bola pre IDS BBSK dôležitá nielen z pohľadu krátkodobých riešení najvýhodnejších pre túto skupinu cestujúcich, ale aj pre nastavovanie technických štandardov pre budúcu integráciu s ostatnými druhmi dopráv.

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK