Stretnutie IDS so Združením miest a obcí – Žiarsky región

Dňa 14.12..2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ZMOS Žiarsky región so zástupcami Organizátora Integrovaného Dopravného Systému BBSK. Účastníci sa dozvedeli o novinkách a zmenách v prímestskej autobusovej doprave, ktoré sa od nového roka budú týkať aj ich miest a obcí. Okrem nových informácií ohľadom tarify a nakupovania lístkov mali možnosť vidieť ako funguje e-shop IDS BBSK – pridanie identifikátora, zdieľaného účtu, či zakupovanie si lístka.

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK