Konečný návrh Cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie 2023/2024

V zmysle „Harmonogramu prác pre zostavu GVD 2023/2024“ bol zo strany ŽSR, ako manažéra infraštruktúry, Banskobystrickému samosprávnemu kraju predložený Konečný návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2023/2024.

Tento konečný návrh cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, spracovaný na základe objednávky železničných podnikov a v rozsahu poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme prevádzkovaných Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., na základe objednávky Ministerstva dopravy SR financujúceho tieto dopravné služby, má informatívny charakter a štandardne by mal s prípadnými odchýlkami vstúpiť do platnosti od celoštátnej zmeny cestovných poriadkov od 10. decembra 2023. Z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií vnútroštátnou osobnou dopravou sa predložený konečný návrh predkladá na oboznámenie verejnosti.

Pozn: Trate, na ktorých si železničné podniky vlaky osobnej dopravy neobjednali: 161 Lučenec – Kalonda, 163 Katarínska Huta – Breznička, 164 Fiľakovo – Somosköújfalu a 165 Plešivec – Muráň.

Súčasťou zaslania konečného návrhu bola aj informácia od ŽSR, že „trasy a obmedzenia jazdy vlakov zapracovaných v KCP 191, 193 a 196 vychádzajú z predbežnej objednávky dopravcu ZSSK, a.s a môžu byť do začiatku GVD 2023/2024 aktualizované“.

Predložený konečný návrh v rozsahu tratí zasahujúcich na územie BBSK je zrejmý z nasledovných traťových cestovných poriadkov:

Partneri

Máte otázky?

Napíšte nám
IDSBBSK